Utskriftsvennlig versjon

Daglege rutinar for arkivtenesta

Alle som håndterer arkivdokument eller har ansvar for eigne arkiv er ein del av arkivtenesta i kommunen.
Arkivrutinar for dei ulike einingane er skildra i eigne undermapper

Yrkesetiske retningslinjer for arkivarar finn du her

   
Laster...